Garantie & Algemene voorwaarden

Garantie

Als je een beroep wilt doen op de garantie voor een product, kun je je baseren op de wettelijke garantieregeling, aangevuld met de specifieke voorwaarden van Donrox B.V., zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. Het is belangrijk te benadrukken dat deze garantie niet geldt bij onzorgvuldig gebruik van het product. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om eventuele gebreken binnen twee maanden na ontdekking aan Donrox te melden. Let op: bepaalde zaken kunnen uitgesloten zijn van de garantie onder de wettelijke garantieregeling, zoals specifiek door Donrox B.V. bepaald, waaronder:

  • normale slijtage en veroudering, zoals bijvoorbeeld het verkleuren van het product of een vermindering van de batterij capaciteit;
  • commercieel gebruik van de producten;
  • gebruik verder gaand dan normaal huishoudelijk gebruik;
  • het product tweedehands is gekocht;
  • het serienummer bestaat niet of is gewijzigd, gewist, verwijderd of anderszins onleesbaar gemaakt;
  • aansluiting op onjuiste spanning of type stroom;
  • gebreken die niet zijn ontstaan doordat het product niet ‘normaal’ is gebruikt, bijvoorbeeld door ondeskundig gebruik, gebruik van consumentenproducten voor professionele doeleinden of demontage.

Daarnaast komt de garantie te vervallen:

  • op het moment dat de producten door breuk onbruikbaar zijn geworden;
  •  indien tijdens onderzoek blijkt dat het product reeds door een derde is geprobeerd te herstellen. De onderzoekskosten zijn in dat geval voor jouw rekening. 

Algemene voorwaarden

De volledige algemene voorwaarden tref je hier in zowel het Nederlands, Duits en Engels aan.